Endast specialistläkare med lång erfarenhet och hög kompetens arbetar hos Dalslandskliniken. Vi erbjuder hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer.

Här kan du få behandling av anala åkommor så kallade proktologiska besvär (t ex hemorrojder) samt olika former av bråck och varicer (åderbråck).
Du kan också få hjälp att ta bort olika former av hudförändringar.
Uppföljning och eventuell stygn borttagning får du hos oss gratis och framförallt nära hem!

Operativa kirurgiska åtgärder:

  • Borttagning av hudförändringar/vårtor med laser eller radiofrekvens
  • Nageltrång (König operation)
  • Borttagning av varicer (åderbråck)
  • Ljumskbråck/navelbråck operation i lokalbedövning/narkos
  • Ljumskbråck/navelbråck operation i lokalbedövning/narkos
  • Rektoskopi (ändtarm undersökning)

Någon gång under livet får vi alla någon typ av hudförändring och för det mesta är dessa godartade.
I vissa fall kan hudförändringarna dock vara av elakartad form.

Solens ultravioletta strålar försvagar kroppens immunförsvar och kan skada hudens celler så att de börjar dela sig okontrollerat. Det är då man har fått hudcancer.

Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige idag. Det finns många olika typer av hudcancer men Basalcells- och Skivepitelcancer är vanligast medan Malignt Melanom är den allvarligaste formen.
Aktinisk keratos är ytterligare en vanlig hudsjukdom i Sverige som bör behandlas för att inte utvecklas till cancer.

Om du har hudförändringar som du tror kan vara hudcancer är det viktigt att dessa undersöks av en läkare. Om undersökningen visar att hudförändringen stämmer in på någon av ovan nämnda hudcancerformer tas
dessa bort för att minska risken att de växer och sprider sig.

Nageltrång är en inflammation av nagelband. Nageltrångsproblem på framförallt stortår är mycket vanligt. Nageln skär ned för djupt i mjukdelarna vilket ofta resulterar i smärtor och ibland återkommande infektioner. Orsaken är även här ofta ärftlig i kombination med mångårig användning av för trånga skor, trauma mot tån eller att man klippt nageln fel. Vid en kraftigare infektion brukar läkare på exempelvis vårdcentraler dra bort hela eller delar av nageln och infektionen läker ut med efterföljande omläggningar och/eller penicillinkurer.  Grundproblemet är tyvärr då ofta kvar då själva nagelanlaget finns kvar på djupet bakom själva nageln. Detta leder till att nageln växer ut på samma sätt igen och risken är då stor att problemet med smärtsamma infektioner återkommer.

Hur går operation till
Med hjälp av en särskild operationsmetod kallad ”Königs operation” tas en bit av nagelanlaget bort vilket resulterar i en återväxt av nageln som inte skär ned i mjukdelarna. Nageln blir några millimeter smalare.
Resultatet är i de flesta fall livslångt, dvs problemet med återkommande infektioner och smärtor upphör för gott. Operationen görs i lokalbedövning genom att hela tån bedövas och är därefter helt smärtfri. Hela proceduren tar ca 30 minuter. Man kan gå på foten direkt efteråt, men första dagarna vill man i regel inte belasta just framfoten. Eventuell smärta dygnet efter operationen kuperas i de allra flesta fall enkelt med Alvedon och/eller Ipren, o. dyl. Vi sätter i slutet av operationen några enstaka suturer (stygn) som kan tas bort på vår mottagning eller hos distriktsköterska på vårdcentral om 7-10 dagar.

Efter operationen
Ska du fotbada dagligen och därefter sätta ett torrt förband på. Lämpliga skor som ger plats för tån och förbandet. Innan allt är läkt kan det ta upp till 2-3 veckor.

Åderbråck, också kallat varicer, är när blodådror utvidgats så att de syns utanpå huden. Åderbråck är vanligast på benen och är vanligare bland kvinnor än män.

Orsaken till att man får åderbråck kan bero på arv och/eller hormoner. Det är också vanligt att kvinnor drabbas av åderbråck under graviditeten.

I lindriga fall ger åderbråck inga symptom förutom att de syns om de är ytliga. Men med tiden kan området ömma vid beröring samt huden runt omkring kan börja klia. Åderbråck på benen kan också göra att benen svullnar och att man känner värk i underbenen när man står eller sitter länge.

Om du upplever att dina åderbråck är ett problem finns det möjlighet att ta bort dem. Vi kan hjälpa dig med alla varianter av olika åderbråck. Boka en tid hos oss för en läkarundersökning så kan vi berätta mer om vilken metod som är bäst lämpad för dig.

Åderbråck – Frågor och Svar

• Hur kan du förebygga åderbråck?

Du ska exempelvis undvika att sitta still alltför långa stunder. Om du till exempel sitter stilla åtta timmar per dag när du arbetar kan du tänka på att ställa dig upp då och då. Du kan också försöka sitta med benen högt så ofta som möjligt samt använda s.k. stödstrumpor om dina ben har tendens att svullna när du exempelvis går eller sitter mycket.

• Vilken sorts åderbråck kan vi behandla?

Det kan vara svårt för dig att veta vilken sorts åderbråck du har. Vi kan hjälpa dig med alla varianter av åderbråck och efter en noggrann läkarundersökning kan vi erbjuda dig den metod som är bäst lämpad för just dig.

Ljumskbråck är en vanlig åkomma och innebär en svaghet i bukväggens muskulatur där bukhinnan kan bukta fram som en säck genom musklerna. Tarm eller tarmkäx kan glida ner i bråcksäcken, och om bråcksäcken och/eller innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider oftast spontant tillbaka till bukhålan om man lägger sig ner.

Hur går operation till

Före operationen får Du prata med en specialistläkare. Det finns tre olika bedövningstekniker vid ljumskbråcksoperation:
lokalbedövning (på platsen för operationen), ryggbedövning eller narkos. Vi rekommenderar i första hand lokalbedövning i de fall detta är lämpligt, men du har själv möjlighet att framföra synpunkter på valet av bedövningsform. I de allra flesta fall är operation den bästa behandlingen för ljumskbråck och ett flertal olika operationsmetoder kan användas.
Oftast opereras ljumskbråck genom ett snitt i ljumsken. Svagheten som finns i bukväggen åtgärdas, antingen med kroppens egna vävnader eller genom inläggning av ett syntetiskt nät som förstärkning. Komplikationer är sällsynta, och allvarliga sådana är mycket ovanliga. Operation görs oftast utan att Du behöver läggas in på sjukhuset (dagkirurgi) – dvs. Du kan åka hem samma dag som Du opereras.

Efter operationen

Det är viktigt att vara i rörelse och försöka leva som vanligt efter hemkomsten. Du kan redan dagen efter operationen börja promenera och inom några dagar återgå till normala aktiviteter. Under den första månaden bör Du dock undvika tunga och ryckiga lyft (15-20 kg och mer). Sjukskrivning utöver 10-14 dagar är nödvändigt endast i undantagsfall. Efter en operation har Du alltid en sårsmärta under de två första veckorna. Smärttoppen är oftast 3-4 dagar efter operationen. Du får med dig recept på värktabletter hem. Vanligtvis räcker preparat som Alvedon och Citodon. Undvik däremot preparat som Magnecyl, Treo, Bamyl (innehåller acetylsalicylsyra), som kan öka blödningsbenägenheten. Normalt sys huden vid en bråckoperation med tråd som kroppen själv tar hand om. Sys såret med stygn som skall tas bort, görs detta efter 10-12 dagar, hos oss eller din distriktssköterskan. Mindre blödningar är relativt vanligt i hud och underhud och syns som blåaktiga missfärgningar kring såret. Dessa sprider sig ofta ned mot pungen/blygdläppen, men detta är ofarligt och försvinner inom en månad. Ärrvävnaden är ofta lite hård första månaderna efter operationen, men mjuknar med tiden. En mindre känselnedsättning kring operationssåret är också vanligt. I regel behöver Du inte komma på återbesök, men Du får en tid för telefonkontakt med operatören efter 4-6 veckor. Har Du påtagliga besvär kvar 3 månader eller längre efter operationen, vill vi att Du tar kontakt med Din operatör.