Hälsoundersökning

En hälsoundersökning är en viktig investering i din hälsa och ett enkelt sätt att identifiera riskfaktorer och andra behandlingsbara sjukdomar. Att upptäcka hälsoproblem och sjukdomar i ett tidigt skede resulterar i att behandlingar kan påbörjas innan tillståndet förvärras. Hälsokontroller är särskilt viktiga om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du lever ett osunt liv.

Vi på Dalslandskliniken utför hälsoundersökningar till såväl privatpersoner som företag och försäkringsbolag. Hälsoundersökningen utförs alltid av en specialistläkare och legitimerad sjuksköterska för att du som kund ska få högkvalitativ vård och känna dig trygg med att genomgå en hälsoundersökning hos oss.

Vi erbjuder tre olika hälsoundersökningar: Standard, Premium och Exclusive. Läs mer om våra paket i flikarna till höger

Läkarkonsultation

Vi erbjuder även mottagningsbesök hos en specialist. Vid besöket får du samtala om dina besvär. Därefter görs en undersökning och eventuell provtagning.
Specialistläkaren kommer även med förslag på vidare handläggning.

Urologisk konsultation

Undersökningen omfattar ett besök hos oss där du får fylla i ett skattningsformulär (IPSS) samt samtala om dina prostatabesvär. Därefter utförs följande undersökningar:

• Prostataundersökning
• Urinflödesmätning
• Ultraljud av prostatan
• Ultraljud av blåsan
• Blodprov: S-PSA

Medicinsk laser (LLLT)

Laserbehandling eller medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller lågeffektlaserterapi är olika namn för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 1960-talet och det finns runt 4000 publicerade studier på både celler, djur och människa. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen, till exempel:

• Reumatiska problem
• Rygg/ nacksmärta
• Tennisarmbåge
• Whiplashskada
• Idrottsskador m.m.

Intyg

Vi utför intyg för, körkort, sjöfart, invaliditet, alkolås, adoption, utlandsintyg, m.m.

A) Blodprover
• Blodfetter (kolesterol, triglicerider, LDL HDL)
• Blodsocker (K-glukos, HbA1c)
• Elekrolyter: natrium, kalium, calcium
• Leverprover: bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, GT
• Njurfunktion: kreatinin
• Blodstatus (Hb, LPK, m.m.)
• Prostata: PSA (för män över 50 år)
• Ämnesomsättning: TSH, T4
• Järn, S-Folat, B-12

B) Urinprov (kontroll av 11 parametrar)
C) Avföringsprov: F-Hb
D) Längd, vikt, midjemått, BMI
E) Syntest vid behov – Hörselgången kontroll
F) EKG, blodtryck, lungfunktionstest/PEF

Ca. 30 min med hälsosamtal och provtagning hos sjuksköterska.

Läkarundersökning
• Hjärtat: blåsljud, klafftsjukdom, flimmer, extraslag, andra hjärtrubbningar?
• Lungor: sjukliga andningsljud, astma, KOL?
• Blodtryck: Högt, lågt, ?
• Buken: buksmärta, lever- mjälteförstoring, förhårdnader, tumörer, bråck?
• Rektum: polyper, hemorröjder, förstorad prostata/cancer misstanke?
• Nerver: reflexer och neurologisk status normala?
• Lymfkörtlar: förstorade?
• Sköldkörtel: förstorad? tumör?
• Mun och svälg: allt normalt?
• Öron: allt normalt?
• Ögon: vidgade kärl, fläckar i ögonbotten?
• Hudkostum: hudtumörer? Malignt melanom misstanke?
• Ryggrad/leder: allt normalt, rörelsedefekt?
• Bröst: tumörer, cancer misstanke?

Hälsoundersökning standard inklusive:

• Ultraljud buk
• Ultraljud halspulsådern/bukpulsåder
• Ultraljud prostata/urinblåsa samt datoriseras urinflödesmätning (för män över 50 år).

Hälsoundersökning standard inklusive:

• Ultraljud halspulsådern/bukpulsåder
• Ultraljud prostata/urinblåsa samt datoriseras urinflödesmätning (för män över 50 år).
• Helkropp magnetkamera RTG (hjärna + buk)

Till samtliga hälsopaket finns möjlighet att tillägga:

Rektoskopi 1500 kr *

* Exklusive ev. vävnadsprov